เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์30 เม.ย. 2557 00:35โดยjantana chanahan
เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
กำหนดการ
    - รับชุดนักเรียน
    - อุปกรณ์การเรียน
    - หนังสือเรียน
    - ตารางเรียน
    - พบครูที่ปรึกษา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
    เปิดจัดการเรียนการสอน
Comments