ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา
ประกาศเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

   14  พ.ค  2555  เตรียมความพร้อม
   
   15  พ.ค  2555  เตรียมความพร้อม
 
   16  พ.ค  2555  เปิดเรียน