ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์30 เม.ย. 2557 00:35โดยjantana chanahan

เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
กำหนดการ
    - รับชุดนักเรียน
    - อุปกรณ์การเรียน
    - หนังสือเรียน
    - ตารางเรียน
    - พบครูที่ปรึกษา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
    เปิดจัดการเรียนการสอน

ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

ประกาศเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

   14  พ.ค  2555  เตรียมความพร้อม
   
   15  พ.ค  2555  เตรียมความพร้อม
 
   16  พ.ค  2555  เปิดเรียน
 

1-2 of 2